Shërbimet

Objekti i aktivitetit në të cilin operon shoqëria është:

Në fushën e import – eksporteve të energjisë, import eksport të produkteve të ndryshme industrial, ushqimore, farmaceutike, ndërtimore.Në fushën e prodhimit dhe të ngritjes së linjave të ndryshme prodhuese sipas fushave përkatëse.

Në fushën e shitblerjes së pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, si: dhënie me qera, ndërtime objektesh të përmasave të ndryshme si: shtëpi, vila, ndërtesa shumëkatëshe ose komplekse banimi, punime të ndryshme që kanë të bëjnë me mirëmbajtje , shërbime fasadash, ndërtim rrugësh dhe urash si dhe ndërtime portuale, detare dhe ajroresi dhe rikonstruktim i tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim, ndërtim digash, galeri, tunele, ndërtim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditëse, punime mbrojtjeje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, ndërtim ambientesh dhe sistemim gjelbërimi, parqe dhe lulishte.

Import – eksport të artikujve të ndryshëm si edhe skrap, transport dhe punime me traktorë, fadroma të të gjitha llojeve, transportues për makina asfaltimi, makineri dhe paisje për nyje  betony etje që lidhen me fushën e ndërtimit.

Rent a – car, shitblerje makinerish dhe dhënie me qera.

Shtypshkrimi i gazetave, revistave, librave dhe cdo lloj botimi tjetër te përditshem ose periodik, printime të natyrave dhe formave të ndryshme të materialeve propagandistike dhe promocionale te çdo fushe, libërlidhjeve, stampimeve të të gjitha formave dhe përmasave për përdorim në mallra, pajisje dhe sende te tjera, prodhimit te adeziveve promocionale dhe informues, si dhe botimin apo printimin e çdo produkti tjetër që kërkon teknologji shtypshkrimi të formave dhe përmasave të ndryshme.

Veprimtaria e shoqërisë do të ofrojë edhe aktivitetin e shtëpisë botuese për marrjen e porosive nga autorë të ndryshëm, përgatitjen për botim, përkthim dhe shpërndarje të librave të zhanerave të shumëllojshme, sipas të gjitha kërkesave të ligjit për një aktivitet të tillë.

 

Partnerët

Na Kontaktoni

Adresa: Rruga "Sitki Cico", Pallati "Prodani Construction", Kati II-të, Tiranë
info@redblack.al
+355 67 60 00 151