Rreth Nesh

Kompania Red & Black është joint venture me një historik 20 vjeçar në fushën e ndërtimeve, import-eksporteve, transporteve dhe shit-blerjeve të energjisë. Kompania është bashkim i dy operatorëve Prodani Construction dhe Red & Black, të cilat kanë filluar aktivitetin në fillim të vitit 1996. Kjo kompani ka zhvilluar aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit dhe ka një historik të pasur me punime të cilat fillojnë me ndërtime pallatesh, veprash publike, rikonstruksione rifinitura, si dhe në fushën e linjave elektrike, nënstacioneve dhe hidrocentraleve. Red & Black ka një staf inxhiniero teknik të kualifikuar dhe zotëron kapacitete të konsiderueshme makinerish. Zyra qendrore e ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë ndodhet në Tiranë, Rruga “Sitki Çiço”, Pallati “Prodani Construction”, Kati II-të .


Kompania ka 15 punonjës gjithesej dhe ka pasur bashkepunim, si klient firmën: Energo Invest dhe Oshee.

 

Furnitorët kryesorë me të cilët kompania “Red & Black” shpk, bashkëpunon janë:

 

 • “Kastrati” shpk
 • “Europetrol Albania” sha
 • “Renold Y” shpk
 • “Shijaku” shpk
 • “Star 2009” shpk
 • “Dyrrahsped” shpk
 • “Shyti Petrol”

 • “Proton” shpk
 • “Bylbery” shpk
 • “Linad Trucks BVBA”
 • “Kappa Oil” sha
 • “Rafaelo 2002” sha
 • “Heirwegh Gebr Belgjikë”
 • “Sejdini 3W” shpk

 • “Antea Cement” sha
 • “Kadiu” sha
 • ETS shpk
 • ESA shpk
 • Ferraj shpk
 • Alban Construzion
 • ACI engineering shpk

Partnerët

Na Kontaktoni

Adresa: Rruga "Sitki Cico", Pallati "Prodani Construction", Kati II-të, Tiranë
info@redblack.al
+355 67 60 00 151