Rikonstruksioni i Anes 110 kv N/Stacioni IBE

Rikonstruksioni i Anes 110 kV IBE
Eshte objekt ne zhvillim nga kompania Red&Black me eksperience te gjere ne fushen e Energjitikes.
Punimet ne kete objekt konsistonin ne ndertimin e mureve rrethuese, rikonstruksionin e godines, sistemim te sheshit te N/St, ndertim bazamentesh per pajisjet e reja, furnizim dhe vendosje te pajisjeve te TL di dhe pajisjet sekondare te N/St (te furnizuara nga kompanite me te fuqishme ne Europe).
Ecuria e punemeve ka qene e mbikqyrur me kujdes nga stafi i kompanise,dhe realizimi i punimeve u realizua ne kohe rekord.

Partnerët

Na Kontaktoni

Adresa: Rruga "Sitki Cico", Pallati "Prodani Construction", Kati II-të, Tiranë
info@redblack.al
+355 67 60 00 151