RED & BLACK shpk

Kompania Red & Black është joint venture me një historik 20 vjeçar në fushën e ndërtimeve, import-eksporteve, transporteve dhe shit-blerjeve të energjisë. Kompania është bashkim i dy operatorëve Prodani Construction dhe Red & Black, të cilat kanë filluar aktivitetin në fillim të vitit 1996.

Kjo kompani ka zhvilluar aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit dhe ka një historik të pasur me punime të cilat fillojnë me ndërtime pallatesh, veprash publike, rikonstruksione rifinitura, si dhe në fushën e linjave elektrike, nënstacioneve dhe hidrocentraleve. 

Red & Black ka një staf inxhiniero teknik të kualifikuar dhe zotëron kapacitete të konsiderueshme makinerish. Zyra qendrore e ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë ndodhet në Tiranë, Rruga “Sitki Çiço”, Pallati “Prodani Construction”, Kati II-të .

 

Partnerët

Na Kontaktoni

Adresa: Rruga "Sitki Cico", Pallati "Prodani Construction", Kati II-të, Tiranë
info@redblack.al
+355 67 60 00 151